Elevene bli kjent Regensburg

Refleksjon / Digitaldidaktikk

La elevene bli kjent med tekster skrevet av noen kjente norske forfattere gjennom varierte oppgaver med lesing, skriving.Elevene på 7. trinn ved Skjelnan skole har laget musikk på iPad. Bli kjent med ulike digitale hjelpemidler innen musikk (GarageBand).Bli kjent med noen av elevene på Aker skole. Les litt mer om hva Ingrid sliter med og finn ut hvorfor Thea oppfører seg som hun gjør.

Hensikten med oppgaven er at elevene skal bli kjent med ulike typer av sportegn, dyr og planter som finnes i nærmiljøet i løpet av året.Elevene sier de er blitt betydelig mer kjent med seg selv. Ved å bli kjent med seg selv får de et enda bedre grunnlag for å vite hvilke grunnleggende.

Noe mange lærere glemmer er å la elevene bli kjent deg! Husk på å fortelle ting om deg selv, hva du liker, om den sære hendelsen som hendte deg på vei til jobb.Bli bedre kjent med Dina, som er internt. Før hver aktivitet må mulighetene for vanskelige eller upassende kommentarer eller spørsmål fra elever bli.Aller først skal elevene bli kjent med koordinatsystemet, og hva de forskjellige komponentene heter og hva man kan gjøre i koordinatsystemet. Gå gjennom.Ved hjelp av ulike tekstutdrag av begge forfatterne, og portretter av dem, skal elevene bli bedre kjent med brødrene og deres forfatterskap.Hvorfor i all verden gjør elevene i Sogn og Fjordane det så mye bedre enn elevene i de andre. – Det har også vært nyttig for oss å bli kjent med.Elevene er Silje og Synne. Målet er at elevene skal erfare hvordan det er å jobbe i barnehage, bli kjent med barna og ta del i rutiner i hverdagen.Et knippe bli kjent-leker. Landslaget Drama i skolen (LDS) v/ Mette Nyheim, Guri Bente Hårberg. Publisert: 21.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017. Innbygg.Gjennom besøksukene får elevene anledning til å bli kjent med lærere og elever de skal være sammen med videre.

Lindesnes kommune - VGO-dagene

Skolestartere ønskes velkommen til bli-kjent-dag på skolen sin!. Bakke skole ligger på Kløfta. Skoleåret 2016/17 er det 478 elever på skolen.Vi forsøker å bli kjent med så mange som mulig og bidra til at alle. oppfølgingstjenesten og barnevernet utviklet et godt samarbeid til beste for elevene.Kilde: Elever kan selv: Verkstedhåndbok i skolemegling - fredsundervisning.no Sverdleken Tid: 5 min. Mål: oppvarming av gruppen, bli kjent, fysisk kontakt,.

Les den korte reportasjen om elevene i Trysil. Er dette en god måte å bli kjent på? Lag en liste med forslag til hva en gruppe kan gjøre sammen for å bli bedre.Elevene vil i ulik grad kunne nå de fastsatte målene. danningsløpet kan bli kjent med yrker og aktuelle lærebedrifter. NY TILBUDSSTRUKTUR I.Lærerveiledning for S-heftet 3 HENSIKT: La elevene begynne å bli litt kjent med «sin» avis. Læringsmål: Samfunnsfag (samfunnskunnskap).• Bli kjent-dag for eleven på skolen før skolestart • Kontaktlærer har bli-kjent-samtale med foresatte første skoledag • Eleven møter rådgiver.Bli kjent med et knippe temaer 6 Tverrfaglige tilnærminger 7 Praktisk arbeid 9 Idéer til videre arbeid 9. For elevene Skulpturanalyse 25 Mitt skulpturfunn!.Er både du og elevene "nye", altså 1. klasse på vgs? Det er ikke bare du som skal bli kjent med en klasse som allerede kjenner hverandre? Jeg ville ikke forsøkt.

«Det er viktig å lære elevene å bli glad i naturen

Elevene blir kjent med seg selv gjennom gjentatte samspillserfaringer med bl.a. læreren !. Hvis ikke kan elevene bli redde og ikke ville gå.

I dette oppstartsopplegget er det viktigste målet å etablere en god stemning i klasserommet og at elevene skal bli kjent med hverandre.De usynlige elevene ”Hadde jeg ikke visst at jeg skulle observere den eleven spesielt, hadde jeg aldri sett henne” I dag Hvorfor startet vi?.Innføringstilbudet til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. De skal lære norsk språk, bli kjent med videregående skole og få karriereveiledning.

Bakke skole - ullensaker.kommune.no

Bli kjent med elevenes forkunnskaper,. Elevene bevisstgjøres på egen kunnskap og områder de kan lite om. Bruk av quiz underveis i læringssituasjonen.

Ved Smeaheia skole har elevene brukt boka. For eksempel var det en gutt som sa at hvis du er veldig god til å spille fotball og ønsker å bli en kjent.«Det er viktig å lære elevene å bli glad i. komme seg dit med mindre foreldrene tar dem med. Jeg tror at det å bli kjent i eget nærområde er viktig for å.Gjennom disse øvelsene skal elevene bli bedre kjent med seg selv og med hverandre for å kunne utnytte hverandres sterke sider og utfylle hverandre i en gruppe.Er du elev og bruker Perspektiver? Her er noen tips til hvordan du kan få mer ut av arbeidet ditt. Bli kjent med Perspektiver Oppsummeringer.

Min bærekraftige kommune / FN-sambandet

Fremfor alt vil de at deres opplevelser skal bli kjent for å advare andre som vurderer å sende. Han er nå elev på en offentlig videregående skole og.

Uke: 2016/17: 33: Planleggingsdager: 34: Reisedag tirsdag 23. august. Elevene må være om bord innen kl.18: 35: Bli kjent-tokt onsdag til fredag: 36 37.

Klassens time - Vestfold fylkeskommune

Andregradsfunksjoner II - Matematikksenteret

Elevene vil bli kjent med noen kjemiske reaksjoner og begreper, benytte naturfaglig utstyr og stimuleres til å tenke på design og produktutvikling.. samt bli kjent med nye mennesker og være. Vi mener at skolen ikke har gitt elevene den samme muligheten til å få nyttig erfaring som vi fikk da vi var.gjennom å bli kjent med K06 og årsplan. De skal også bli kjent med at planer kan enders i løpet av et skoleår Bli kjent med lærer og nye elever.Mål: Elevene skal bli kjent med sine rettigheter og plikter i det norske arbeidslivet. Før elevene løser denne oppgaven er det lurt å lese gjennom denne artikkelen.

Elevene skal bli kjent med bokstaver og ord på tastaturet. Ressurser: 10 fingre - for lærere. Elevene skal vite hva som kan publiseres av personlige opplysninger.Bli-kjent-lek "Kom nærmere. Sånn ja. Bra! Nå skal dere sitte på fanget til hverandre". Vg1- og Vg2-elevene ser en smule skeptiske ut.Første skoleuke arrangerer fadderne flere aktiviteter og leker både for at elevene skal bli kjent med de andre elevene og med skolen. De ulike interessegruppene.

naturfag.no: De stripete historiene

Onsdag hadde mellomtrinnet matematikkdag på skolen. Elevene var delt inn i grupper på tvers av trinn for å bli litt bedre kjent.Læringsmål. Elevene skal bli kjent med at de stripete steinene har vært gjennom en forandring. De har blitt varmet opp – uten å smelte helt – og/eller blitt.Tid. I dette kapittelet skal elevene bli kjent med kalenderen og klokka. De skal lære om årstidene, om månedene, de skal klassifisere månedene i årstider, lære.Elevbedrift er et pedagogisk program der elever erfarer hva det innebærer å starte,. Bli kjent øvelser.docx (86,39 kB) Kreative øvelser,.

Du er god - Nordland fylkeskommune

Videre skal elevene bli kjent med posisjonene «tidelsplass» og «hundredelsplass» når det gjelder desimaltall, og de skal sammenlikne størrelsen på desimaltall.

Elever - Stange kommunes skoleportal

Brekkåsen skole har en fadderordning, der elever på 5. trinn er faddere for elever på 1. trinn. (bli kjent på Havre) 5. Turer/uteskole;...Bli kjent med hvilke merker som finnes og forstå forskjellene mellom dem. Bli. Elevene skal gjøre seg kjent med miljømerkingssystemene som finnes i Norge og.

LEK FRA ANDRE KULTURER - gymnos.cappelendamm.no

2. Bli-kjent lek s. 10 3. Konsentrasjonslek. denne måten kan elevene bli kjent, ikke bare med leiker fra det respektive landet eller kulturkrets.

Om Go Campus (Kongsskogen vgs) - Osloskolens domener