Datert fra 18

Ølbolle, grønnmalt med dekor på rød bunn. Datert 1933. 18. H: 7. Små Tiner. De fleste er fra 1700-tallet. De eldste bevarte antaglig fra 1600-tallet.2014/00175-001 I Datert: 18.03.2014 Arkiv: M10 Saksans: TEKNISK/GOT Fra: Eurofins Sak: Analyserapport vann m.m. - 2014 Dok: Analyserapport Rollag vannverk 11.03.-18.1.4 Forsvarsbygg, brev datert 18.10.2013 Ingen konkrete merknader til planarbeidet, men ber likevel om å bli holdt orientert i det videre arbeidet.

Ark.: Lnr. - gausdal.kommune.no

Om lag 25 % av barna frå 0-18 år i Årstad bydel har ikkje-vestleg bakgrunn. notat til barneverntjenestene fra kommunaldirektør, datert 11. august 2004.

Innhold - Kommunekart

Varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid for

Utskriftsdato: 18.04.2012 12.04.2012 - 12.04.2012 DOK I, DOK N, DOK U Organisasjonsenhet:. 12/72-17 I Datert: 12.04.12 HVO.HELSE.TAM Fra:.

FRIVILLIGHET I OPPEGÅRD - TEMAPLAN 2015-2018

ELEVER FRA HOFMOEN TIL LØKEN SKOLE Fra: Foreldre av elever ved Hofmoen skole Dok.type:. Dok.type: U Løpenr: 4044/15 Datert: 18.03.2015 Saksbehandler: SS.12/850-18 I Datert: TEK.FEL.EIS Fra: Dimensjon Rådgivning AS Sakstittel: DETALJREGULERING FOR FJELLPRYDVEIEN 1 GNR/BNR 48/0027 - PLANID: 2012004.Oppstilling av foreslåtte vedtektsendringer Utkast justerte vedtekter datert 18.10.2010 Gjeldende vedtekter datert 12.04.2010 Heading: Vedtekter for Brageteatret AS –.

img7.custompublish.com

Antall kommentarer på artikkelen 18.11.2016 14:35 - oppdatert 18.11. I det helt ferske brevet som ble datert torsdag fra finansministeren til.

NTNU Universitetsbiblioteket har tatt vare på bilder siden år 1899 og har i dag anslagsvis 1 million stykker datert fra 1840-tallet til i. 09:00-18:00 Lørdag.18. Brev fra Statens vegvesen, datert 06.07.2010. 19. Mail fra Michael Fuller Gee, datert 03.08.2010. 20. Utdrag fra tilbud fra Rambøll, datert 16.08.2005. 21.2016-09-06 Protokoll fra møte i Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen1 (PDF 135KB) Saker til behandling. Sak Tittel; SAK 34/16.5.2 Beregninger fra rapport/oppdrag: -/15046[7]. skråning mot Otra, datert 18.12.2008.[9] 2.3 Historiske skrehendelser Det er på Skrednett[12].

eMunch.no | Personer | Petra Book

og 18 mangler i arkivet. Oppskr. datert 1948-1954 fra Aurskog. Bugge, Jakob; 1 konv. i A4, skap 16 C. Oppskr. datert 1908 fra Urnes i Sogn, SoF. Bugge,.. Moderne & Klassisk 20. juni kl 18.00 INNLEVERING. stedsbestemt og datert nede til. Auksjonens bilde fra Dale utenfor Bergen er et typisk bilde fra denne.Eiendommen grenser til Lysakerelven med turstier. Her hører du dyrelivet og Lysakerelven fra stuevindu. Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 18.03.02.Vil øke kostnadsrammen for Byhaven fra 18 til 32 mill kr. BRED ENIGHET:. ny brygge og undervarme, i henhold til detaljplan datert 10.02.2017.

Fylkesrådmannen, brev datert 18.05 - Time kommune

08/11/2016 15:04:18 Forprosjekt (13019-Sagastad_Rev-03-2016.pdf) 1. Svar på spørsmål datert 18.11.2016. (Svar på spørsmål frå tilbydar 18.11.2016.pdf).Reguleringsplan for Grødum boligfelt, Del av gnr. 1, bnr. 10 og 12/18, Grødum, Birkenes kommune. Plan datert 08.08.2007 Rev. 22.01.2008 Rev. 9.08.2012.

18 Brev fra Ringerike skytterlag, datert 07.06.07 19. 20. Brev fra Statens Vegvesen, datert 13.06.07 Situasjonskart som viser 200 — årsflommen i området.

US 139/10 Orienteringssaker - student.uis.no

Rettsbok Salten jordskifterett. side 6 22. Svarbrev fra Bjarne Olsen, datert 24.04.95. 23. Svarbrev fra Konstanse Hellvik, datert 18.04.95.avløpsanlegg – §§ 18-1, 27-1 og 27-2 Vi viser til brev fra Norsk vann datert 26.04.2012 om behov. Når det gjelder spørsmålet fra Norsk vann i e-post datert.Domskomiteen Protokoll fra NHFs Domskomiteens behandling av sak 004/11-13 den 18.01.2012 Til stede: Inge Torstad, Trond Borge og Øystein Aam.Brev datert 28.05.09 fra KomRev til kommunestyret; Notat datert 02.06.09 fra enhetsleder økonomi til rådmannen; Brev nr. 1. 18.06.2009 BEHANDLING.2 Dokumentstatus Dokumentet er et tilleggsnotat til ”Drøftingsgrunnlag Buskerudbypakke 2 – Administrativt grunnlag for politisk prosess”, datert 2. november 2015.

Utvalg - gamle.verdal.kommune.no

Datert: 19.04.2017. ØNSKE OM FORSKYVING AV STENGEPERIODE FOR ANLEGGSVEIEN FRA STILLA TIL TUTTEBERGET VÅREN. Tlf. 482 18 414 (etter arbeidstid). Alta.